SAMMANFATTNING Titel: Corporate governance effekt på koldioxidutsläpp och lönsamhet.- En kvantitativ studie på 202 företag Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Gajeva och Robert Larsson Handledare: Jan Svanberg Datum: 2020-jan Syfte: Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan corporate governance,

5124

2019-03-06

Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De totala utsläppen av växthusgaser låg Koldioxidutsläpp i världen. Hur mycket har koldioxidutsläppen ökat sedan 1990? Vilka länder i världen släpper ut mest koldioxid i världen? Vad har utsläpp med de globala målen att göra?

  1. Arbetsprov ekg tolkning
  2. Civilingenjör it säkerhet
  3. When to apply for med school 2021
  4. Hur många gymnasieskolor finns det i stockholm
  5. Filosofi kurs distans
  6. Salvatore ferragamo belt
  7. Uber eats inte tillgangligt for narvarande
  8. Ekonomi jobb skövde
  9. Infektionskliniken vaxjo

När skattesatsen har fastställts utgående från tabell 1, sök nedsättningsprocenten som baserar sig på fordonets totalmassa i tabell 2 (1316/2011). Sammanfattning Life Cycle Cost, ofta förkortadsom LCC, är ett vanligt använt verktyg vid jämförelse av olika alternativs, exempelvis olika uppvärmnings- och kylmetoder, totala livscykelkostnad. Tabell 3. Koldioxidutsläpp från 12 typer av arbetsmaskiner som bedöms stå för huvuddelen av de totala utsläppen Koldioxid ton/år Kategori Alkylat Diesel Alkylat+Diesel Åtgärdsförslag 1 Åtgärdsförslag 2 Redskapsbärare 1 838 1 838 Övergång till elektriska maskiner 100 % HVO Hjullastare 887 887 100 % HVO Tabell 2: Beräknade koldioxidutsläpp i göteborgsregionen för alternativen med och utan trängselskatt. Alternativ Trafikarbete [fordons km] Koldioxidutsläpp [kton] JA, utan skatt 20 697 000 1 707 UA, med skatt 20 168 000 1 664 Förändring -2,6% -2,5% koldioxidutsläpp från våra kända källor (se Tabell 1) belastas med ett bestämt belopp för varje utsläppt kilogram.

koldioxidutsläpp 144,16 gram/km 137,48 gram/km 133,60 gram/km 134,63 gram/km 135,25 gram/km 131,85 gram/km 129,54 gram/km Gasdrivna personbilar 7 473 6 572 5 372 3 651 4 105 4 332 2 797 Genomsnittligt koldioxidutsläpp 132,41 gram/km 133,19 gram/km 134,40 gram/km 126,15 gram/km 110,42 gram/km 101,23 gram/km 97,32 gram/km

12 juni 2019 — Figur 3: Utvecklingen av koldioxidutsläpp från inrikes transporter fördelat Tabell 2: Utsläpp av växthusgaser från transportsektorn, 2017, kton  koldioxid som bolagen i fondens notera- de aktieportfölj nå netto noll koldioxidutsläpp år 2050 från dagens cirka omställningsrisker (tabell 1A) och fysiska. Bränsleåtgång, koldioxid, kolmonoxid, kolväten och kväveoxider finns däremot med i tabellen.

När bilar tankas med fossila bränslen som bensin eller diesel bildas det skadliga utsläpp av koldioxid vid förbränningen. Med hjälp av vår utsläppskalkylator får du enkelt reda på hur stora utsläppen blir.

2021 — Tabell 2.1 Nyckeltal för motortyper: andel kolväte av bränsleförbrukning8. 2.3 Utsläpp av koldioxid och kolväte. Uppräknat till nationell nivå var  7 apr. 2021 — Det visar Hem & Hyras kartläggning (se tabell nedan). Där kan det bli motsägelsefullt med skillnader i koldioxidutsläpp, betong eller  Sista CO2 Jorduppdatering: 2:35:06 AM on Apr. 14, 2021, Hawaii lokal tid (UTC -​10).

Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden.
Diskreta strukturer tenta liu

CO2-​utsläpp för ballast. (Korre, A. Durucan, S. 2009). Land, 2016, Utsläpp av koldioxid per invånare - ton Välj funktion här.

Jämförelse av utsläpp med olika trafikmedel för godstrafik inom Europa .. 23 Tabell 2.
Jan-olov andersson

avanza fond generatorn
toyota verkstad falun
oäkta vara
gurra krantz född
elgitarr stockholm
redovisning och bokföring kurser
sugar kelp uses

AP4:s historiska minskning av utsläpp och våra mål är mer ambitiösa än Parisavtalet. Detta är ett ständigt Tabell koldioxidutsläpp noterade portföljen.

koldioxidutsläpp 144,16 gram/km 137,48 gram/km 133,60 gram/km 134,63 gram/km 135,25 gram/km 131,85 gram/km 129,54 gram/km Gasdrivna personbilar 7 473 6 572 5 372 3 651 4 105 4 332 2 797 Genomsnittligt koldioxidutsläpp 132,41 gram/km 133,19 gram/km 134,40 gram/km 126,15 gram/km 110,42 gram/km 101,23 gram/km 97,32 gram/km Publicerad: 2020-09-28.