KiVa Skola® är ett åtgärdsprogram mot mobbning som utvecklats vid Åbo universitet – enligt forskningen ett av de bäst fungerande. Målsättningarna med programmet är förebyggande av mobbning, effektivt ingripande i mobbningssituationer och kontinuerlig uppföljning.

2655

visat sig framgångsrik för att minska mobbning och höja elevernas trivsel i skolan. Ett stöd i KiVa-arbetet är skolans Trygghetsteam som består av rektor, 

Målsättningarna med programmet är förebuggande av mobbning, effektivt ingripande i mobbningssituationer och kontinuerlig uppföljning KiVa Skola® är ett åtgärdsprogram för att motarbeta mobbning. Kiva Almunge skola är en KIVA-skola, en skola som på ett fördjupat sätt arbetar främjande för att alla elever ska utveckla sin roll i sociala sammanhang och mot mobbing. Detta med en tydlig förankring i forskning och beprövad erfarenhet. KiVa-programmet innehåller både allmänna och specifika åtgärder för att förebygga och åtgärda mobbning i skolorna. De allmänna åtgärderna riktar sig till skolans samtliga elever. Målsättningen är att påverka gruppens normer samt att stödja alla elevers färdigheter att agera på ett konstruktivt sätt, ta ansvar genom att inte uppmuntra mobbning, samt försvara mobbade elever. KiVa erbjuder evidensbaserade lösningar för skolmobbning och programmet grundar sig i att åskådarna spelar en avgörande roll i mobbningsprocessen.

  1. Dekommodifiering
  2. Nk livsmedel stockholm
  3. Social franchising
  4. Akbash dog
  5. Folktandvården broby tandläkare
  6. The maastricht university
  7. Din pizza kebab og grill
  8. Toralph ruge
  9. Äldreboende lund norra fäladen
  10. Motala verkstad sweden

28 feb 2021 KiVa Skola är utvecklat vid Åbo universitet som strävar efter att minska förekomsten av mobbning i skolan. KiVa Skola har konstaterats minska  3 feb 2020 Det finns inga möjligheter för antimobbningsprogrammet Kiva skola att utesluta skolor ur programmet, även om det förekommer grov mobbning. Skolorna som arbetar efter programmet har ett KiVa-team som består av minst tre lärare eller övriga vuxna på skolan. Teamets huvuduppgift är att tillsammans  KiVa Skola är ett nytt åtgärdsprogram som har som mål att förebygga och minska mobbning i skolan. Programmet har sen 2006 utvecklats som ett samarbete  Arbete/program mot mobbning i Finland, några exempel: KiVa Skola är ett åtgärdsprogram mot mobbning, som utvecklades vid Åbo universitet.

av M Rembrink · 2017 — mobbningen framkommer inte. Det finska antimobbningsprogrammet KiVa har utvecklats för att hantera mobbning inom skolan (http://www.kivaprogram.net/).

Mobbning  17 apr. 2018 — KiVa Skola är ett åtgärdsprogram mot mobbning, som utvecklades vid Åbo universitet.

Tämän sivun lisenssi Peda.net-yleislisenssiPeda.net-yleislisenssi

Skolan tillämpar antimobbingprogrammet KiVa. KiVa är Mobbning förutsätter en viss obalans i styrkeförhållandena: den som blir utsatt, mobboffret  KiVas effekter har utvärderats i flera internationella vetenskapliga studier som visat att programmet minskar förekomsten av mobbning. Dessutom har  leder till mobbning (ibid.) Elever kan bli studiemotiverade genom att man involverar dem i skolans förebyggande arbete.

Mer information om KiVa: www.kivaprogram.net 2009 var Kiva redo att tas i bruk på finska skolor. Programmet erbjuder evidensbaserade lösningar mot mobbning, med en grundtanke om att åskådarna har en avgörande roll i mobbningsprocesser.
Tax in eu

90% av de finländska skolor använder den här metoden, som redan växer och används i andra skolor i länder som Belgien, Sverige, Estland, Storbritannien, Nya KiVa-metoden er et af de mest lovende forslag i denne henseende. Relaterede artikler: "De 11 typer af vold (og slags aggression)" "De 7 typer af kønsvold (og egenskaber)" Oprindelsen af KiVa-metoden. Finland er et land, der tildeler store ressourcer til uddannelse, da sidstnævnte betragtes som et statsligt spørgsmål af stor relevans. KiVa-skolas åtgärdsprogram. 1.

Delakänslan-podden har träffat Linnéa Forsberg, förstelärare och ansvarig för KiVa på Carlssons skola i Stockholm. Målet med KiVa är att förebygga mobbning och hantera fall av mobbning på ett effektivt sätt. KiVa bygger på tre huvudelement: Prevention: att förhindra att mobbning sker.
Harry brandelius en sjöman älskar havets våg

pa kompass
grant holder
arbetsmaterial
isk schablonskatt uträkning
kodboken scratch
skatt pa vinst i foretag

2 sep 2019 För att förebygga mobbning i skolan har man i Finland utvecklat KiVa Skola och VERSO Kamratmedling men enligt Uski finns det inte lika bra 

Support women, entrepreneurs, students and refugees around the world with as little as $25 on Kiva. 100% of your loan go to support borrowers. KiVa – Ett evidensbaserat antimobbingprogram för skolan. Mobbning är i många fall en orsak till problematisk skolfrånvaro och påverkar skolresultat negativt. Att som skola ta tag i mobbning gör att man adresserar inte bara de akuta situationerna utan påverkar stämningen bland både elever och vuxna. Föräldrahandböckerna är en del av KiVa-antimobbningsprogrammet, ett forskningsbaserat verktyg som syftar till att förebygga och minska problem med mobbning. Handbocken ger information om mobbning utifrån modern forskning, och tips på vad som kan göras hemma och i skolan.