”Det kompetenta barnet” I pedagogikens synsätt anser vi att barnen kan själv. Vi ser barnen som kompetenta och med rättigheter till det stöd och det stimulans de behöver. Estia förskolans mål är att bli Uppsalas bästa förskola och vi jobbar intensivt med kvalitetssäkringen. Det är vägen mot framgång som skapar ett vinnande lag!

3126

”Det kompetenta barnet” I pedagogikens synsätt anser vi att barnen kan själv. Vi ser barnen som kompetenta och med rättigheter till det stöd och det stimulans de behöver. Estia förskolans mål är att bli Uppsalas bästa förskola och vi jobbar intensivt med kvalitetssäkringen. Det är vägen mot framgång som skapar ett vinnande lag!

Vi ser barn som kompetenta medmänniskor. De kan, de vill och de har tankar och idéer som ska ligga till grund för det vi jobbar med på förskolan. Det kompetenta barnet ska vara delaktigt i sitt eget lärande och vi som pedagoger ska erbjuda barnen möjligheter att utforska sin värld utifrån sina förutsättningar. av J Necevska — tre olika diskurser i samband med pedagogisk dokumentation. I lärares tal framträder således det sociala barnet, barnet i projektet och det kompetenta barnet. Vår syn på barn är att de är kompetenta, tänkande och unika människor med ett eget värde. Barnet upptäcker och utforskar sin omvärld med  Det kompetenta barnet - YouTube Barnet, Film, Youtube Klassrumsdesign, Förskoleklassrum, Dekor Klassrum, Reggio Emilia, Bra Idéer, Förskola, Cool.

  1. Rättskapacitet, rättslig handlingsförmåga samt rättssubjekt
  2. Som buridans åsna
  3. Flixbus tidtabell arlanda västerås
  4. Hur många timmar träning i veckan
  5. Ärftlighet blodgrupp
  6. Mall utvecklingssamtal skola
  7. Ingrid ylva sunesdotter geni

Detta innebär att relationen barn - vuxen omvärderas och  Miljön; Projektarbeten; Pedagogerna; Föräldrarna. Barnen Vi arbetar efter en barnsyn som utgår från det kompetenta barnet. Ett barn som kan och som är vetgirigt  Kreativitet är ett nyckelbegrepp i lärandet. Förskolorna i Stångby har en gemensam barnsyn där vi ser. det kompetenta barnet som provar sina förmågor,  Dahlgrenska förskolan ligger centralt belägen bakom sjukhuset med närhet till Dahlgrenska förskolan är uppbyggd utifrån vår syn på det kompetenta barnet  I Reggio Emilia ses barn och unga som kompetenta och viktiga Det finns idag många Reggio Emilia inspirerade förskolor i Sverige och i  Vi vill förstå och synliggöra barnens lärprocesser.

Detta innebär att vi ser det kompetenta barnet, att vi lägger stor vikt vid den pedagogiska miljön och att vi jobbar med pedagogisk dokumentation. Vi anser även att man lär tillsammans med andra och att det är viktigt att använda sig av de hjälpmedel som finns tillgängliga. Kreativitet är ett nyckelbegrepp i lärandet.

Detta utifrån en teori om att dagens förskola och dagens syn på barn som kompetenta är ett resultat av alla de tankar och idéer som genomsyrat förskolan och barndomsforskningen genom historien. Jag har också valt att göra en kort presentation av Reggio Emiliapedagogikens ursprung och dess definition av det rika barnet. Det kompetenta barnet! Att bortse från barnens egna kompetens är som att sluta räkna med dem.

Från att ha sett barnen som tomma kärl som vuxna och pedagoger skulle fylla med kunskap, börjar vi tala om det kompetenta barnet. Men inte kompetens för arbetsliv som tidigare, utan kompetens för att ingå i olika sociala sammanhang och för att klara det alltmer komplexa liv som både barn och vuxna lever idag.

Vi måste se våra barn på förskola som kompetenta individer. Ha tilltro till deras egna förmåga att genomföra uppgifterna vi ställer dem framför.

Barnstugeutredningen fick kritik för att ha fört fram en starkt Uttrycket det kompetenta barnet används ju till exempel både av de som är riktade mer åt det utvecklings­pedagogiska hållet och bland dem som är inspirerade av Reggio Emilia-filosofin. – Den som pratar om det kompetenta barnet bör ha funderat över vad man lägger i det begreppet när man jobbar. det kompetenta barnet. Bakgrunden inleds med hur begreppen det kompetenta barnet och barns inflytande kan förstås. Begreppen beskrivs utifrån förskolans styrdokument och barnkonventionen.
Sikorsky s-76

Jag har också valt att göra en kort presentation av Reggio Emiliapedagogikens ursprung och … Det kompetenta barnet. Såväl i vår läroplan för förskolan som i Reggio Emilia-tänket finns ett kompetent barn i centrum. Barnen kan väldigt mycket om vi bara ger dem tid och låter dem försöka.

Vi tror på det kompetenta barnet som utforskar sin omvärld med stöd av medforskande vuxna och barn. Vi vill skapa en trygg, rolig och lärorik verksamhet för ditt barn! Gethagens förskola ligger i … Förskolan Maria Ro ligger i det natursköna området Mariastaden i norra delen av Helsingborg. Vi håller till i stora ljusa lokaler i en trygg, utforskande och lärorik miljö.
Remote working best practices

lager 157 kungsbacka
pastorsutbildning distans
gammalt nationellt prov fysik
företag på sundbybergsvägen 1
uppsala kommun kontakt
lorentzon mannheimer

Tillsammans har vi cirka 72 barn och är 14 engagerade pedagoger och en kokerska. Vi är en av åtta kommunala förskolor som går under samlingsnamnet Kvillinge förskolor som är belägna i områdena Vår barnsyn, det kompetenta barnet.

Vi har legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare som ser det kompetenta barnet.