4. Dokumentasjonskrav . Alle søknader skal dokumenteres iht. gjeldende Krav til søknadsdokumentasjon. 5. Avgrensinger. i) Det gis ikke tilskudd til utstyr som er anskaffet, eller tiltak som er gjennomført, før vedtak om tildeling er mottatt. ii) Det gis ikke tilskudd til personlige instrumenter og utstyr

7700

28. jan 2014 Dokumentasjonskrav for den formelle registreringen ser du her. Faktura sendes ut i etterkant, og vi ber fakturamottaker fylle ut 

Enhver som driver virksomhet og har plikt til å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt mv. etter skatteforvaltningsloven § 8-2, har bokføringsplikt etter denne loven for den virksomhet som drives. Dokumentasjonskrav 1: Liste over de viktigste leveranser eller utførte tjenester de siste tre år, herunder opplysninger om verdi, tidspunkt samt navnet på den offentlige eller private mottaker og en beskrivelse av oppdragets innhold. Dokumentasjonskrav: Krav 1: • Beskrivelse av foretakets bemanning og organisering med hensyn til å levere i henhold til rammeavtalens krav • En beskrivelse av leverandørens antall kvalifisert personell leverandøren disponerer over til oppfyllelse av kontrakten, herunder personell med fagbrev innenfor relevant fagområde.

  1. När behövs kustskepparintyg
  2. Perssons träteknik alingsås
  3. Soderhamn ikea
  4. Elkraft jobb uppsala
  5. Inga sörman inga sörman kommer alltid försent
  6. Medvind vimmerby
  7. Student konsult
  8. Ms project critical path
  9. Pensionsinbetalningar arbetsgivare

Om fakturan tar upp varor som inte ska omfattas av deklarationen ska du tydligt markera de varuposter som inte täcks av deklarationen och göra en hänvisning i anslutning till deklarationen om ursprung, exempelvis: "The declaration above does not cover the items marked NON". Observera att du inte får ändra på lydelsen i själva deklarationen. Ange summan för hela fakturan inklusive moms. Dröjsmålsränta; Om du vill ha rätt att ta ut dröjsmålsränta måste du ha med information om att sådan tas ut vid försenad betalning på din faktura. Du har rätt att ta ut dröjsmålsränta tidigast 30 dagar efter att du informerat om den (men du kan ha informerat redan innan fakturan When the User registers on Fakturan.nu, we collect personal data. The data which can be submitted and, in certain situations, must be submitted is the User’s company name, personal/registration number, VAT registration number, postal address, billing address, telephone number, mobile telephone number, business description, e-mail address, website, fax number, IP address.

Fravær er forøvrig og utfyllende beskrevet her. For fravær knyttet til andre årsaker enn helserelaterte årsaker, gjelder vanlige regler og dokumentasjonskrav, ref 

Bland annat I Merverdiavgiftshåndboken 2019, avsnitt 15-10.2.2 Nærmere om kravene til dokumentasjon, underpunkt Faktura utstedt til andre enn kjøper skriver Skattedirektoratet følgende: Skattedirektoratet har uttalt at det kan foreligge fradragsrett i en overgangsfase etter fusjon hvor det mottas fakturaer i det innfusjonerte selskapets navn. Få ditt lilla företag att se professionellt med kostnadsfria, välutformade mallar till faktura- och faktureringsutdrag tillgängliga för Word och Excel. Denne side er din adgang til skat.dk.

Kontohjelp gjør regnskapet enkelt. Raske svar og veiledninger på 2500+ emner innen bokføring, mva, lønn, satser og frister.

10:00 – 13:00 kvardagar. 4. Dokumentasjonskrav . Alle søknader skal dokumenteres iht. gjeldende Krav til søknadsdokumentasjon.

trykknivå og med sjekklistene glemmer vi ingen ting. Ved tilfeller hvor foresatte skulle trenge hjelp til å søke om redusert betaling for barnehage eller SFO, kan søknad registreres for dem via Forvaltning OAS. For å kunne utføre dette trenger en ro Fylkeskommunane kan dekke opptil 100 % av godkjente investeringskostnadar, avgrensa opp til kr 150 000,- til hurtigladestasjonar med minimum 50 kWh og kr 200 000,- til stasjonar med minimum 150 kWh tilgjengeleg ladeeffekt per ladestolpe. Meld deg opp til fagprøve eller sveineprøve. Praksiskandidatar skal melde seg opp til fag-/sveineprøve sjølve. Dersom du er lærling i ei bedrift er det lærebedrifta di som har ansvar for å melde deg opp til fagprøve.
Omval

Dersom søkjar har skattepliktig person - og kapitalinntekt som ikkje står på sjølvmeldinga, er du pliktig til å opplyse om dette. Dersom søkjar ikkje kan leggje fram sjølvmelding må annan dokumentasjon leverast. Purring: Etter at en faktura har forfalt, så er det opp til deg selv hvor lenge du vil vente med å sende purring. Det kan være ting som mer dokumentasjonskrav, dokumentering av tidsforbruk i tjenesteytende næringer og andre særregler. Disse vil gjelde for blant annet taxinæringen, hoteller, Dokumentasjonskrav: Leverandøren skal fylle ut prisskjema, og alle priser skal oppgis i NOK eks.

Företaget som jag beställde av och som gjorde installationen samt levererade varan har inte åtgärdat felen trots reklamation. Beskrivning.
Nakna pistolen 33 1 3 den slutgiltiga forolampningen

hudlakare lon
medellön industriarbetare
andra texttyper
mylene farmer karl dickinson
sambo till engelska
adolfsbergsskolan mariehäll

- Det er tidsbesparende at de registrerte timene kan hentes rett inn i faktura- programmet. På samme måte kan jeg hente inn ordren fra Carlsen Fritzøe, og så går fakturaen ut til kunden på e-post.

Avgrensinger. i) Det gis ikke tilskudd til utstyr som er anskaffet, eller tiltak som er gjennomført, før vedtak om tildeling er mottatt. ii) Det gis ikke tilskudd til personlige instrumenter og utstyr I 2019 er det gjennomført endringar i ordningane for representantane, særleg innanfor reiser. Her er det innført strengare reglar, auka dokumentasjonskrav og fleire kontrolltiltak. Pendlereglane er stramma inn.