Studiet i arbeidsrett gir deg en innføring i rettigheter og plikter for partene i arbeidsretten, inkludert forholdet mellom individuell og kollektiv arbeidsrett; den 

1770

tariffavtalebegrepet/kollektiv arbeidsrett. Pensum ble grunnleggende revidert fra høst 2013. Da ble Jakhellns Oversikt over arbeidsretten (2006) skiftet ut med Fanebusts Innføring i arbeidsrett (2013). Dette gjorde det også mulig/nødvendig med visse endringer hva angår emneområde.

Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil vekttallsreduksjonen registreres på bachelor-emnet. Pensum til kollektiv arbeidsrett finner du her Undervisningsformer Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. Emnet kollektiv arbeidsrett gir deg grunnlagene for å identifisere nasjonale og internasjonale kollektivarbeidsrettslige spørsmål og finne frem til løsninger til problemstillingene. Du lærer om den kollektive regulering av lønns- og arbeidsvilkår gjennom tariffavtaler, om adgangen til å gjøre bruk av arbeidskamp, om medvirkning i har kunnskap om rettskildebildet i arbeidsretten, særlig den kollektive arbeidsretten, inkludert forholdet mellom individuell og kollektiv arbeidsrett og om forholdet mellom den kollektive arbeidsretten og europeisk rett (EØS-rett og menneskerettighetene). har kunnskap om hva en tariffavtale er og dens betydning i den kollektive arbeidsretten.

  1. Billigaste förmånsbilen 2021
  2. International relations theory and european security we thought we knew pdf

Etter å ha jobbet med det, vil du likevel raskt se at dette er et praktisk viktig fag. Individuell arbeidsrett. Sentrale tema i den individuelle arbeidsretten er etablering av arbeidsforholdet, arbeidsvederlag, arbeidsgivers styringsrett, reglene om arbeidstid, lønn, ferie og permisjon, omorganisering, permittering, oppsigelse og avskjed, fortrinnsrett til ny ansettelse, rettigheter ved virksomhetsoverdragelse, velferdsgoder og vern mot diskriminering. litt om kollektiv arbeidsrett 20. april 2016 advokat bent endresen pensum for jusstudentene: ha forståelse for hva en tariffavtale er og hvilke konsekvenser Innhold Pensum Pensum 2018 / 2019 Rena Arbeidsrett SJUS120 Studiepoengsreduksjon.

Arbeidsrett er et omfattende fagfelt, som har forbindelseslinjer med en rekke andre rettsområder. To særegne kontraktstyper står sentralt – arbeidsavtaler og tariffavtaler, men arbeidsrett spenner langt videre og omfatter både privat- og offentligrettslige emnefelter, internasjonal privatrett, europeisk rett og folkerett.

Pensum. ti. 19.01.2021.

Klarte ikke å hente boken. Vennligst prøv igjen og kontakt kundeservice om det vedvarer. Rapporter denne feilen. Henter boken. Chat med oss.

Her behandles systemet for fastsettelse av arbeidsvilkårene gjennom tariffavtale, den så kalte frontfagsmodellen, og bruk av arbeidskamp. 2 dagar sedan · I arbeidsretten, den kollektive del, behandles de rettsregler som gjelder arbeidslivets organisasjoner når det gjelder inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler, herunder bruk av arbeidskamp, og de rettigheter og plikter som følger av tariffavtalene for organisasjonene og deres medlemmer (den kollektive del). Dessuten behandles de oppgaver som Kollektiv arbeidsrett består av følgende tema: Rettskilder i den kollektive arbeidsretten; Tariffavtalebegrepet; Tariffavtalens virkninger; Interessetvister; Kollektive forhandlinger; Rettstvister; Arbeidsretten Kollektiv arbeidsrett Sentrale tema i den kollektive arbeidsretten er reglene om inngåelse og opphør av tariffavtaler, fredsplikten i tariffperioden og tvisteløsningssystemet. Feltet omfatter også kunnskap om arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, organisasjonsstrukturen og samspillet mellom partene i arbeidslivet. Se hela listan på bi.no LITT OM KOLLEKTIV ARBEIDSRETT 20. APRIL 2016 Advokat Bent Endresen Pensum for jusstudentene: Ha forståelse for hva en tariffavtale er og hvilke konsekvenser tariffavtalen har. Litt stoff fins i lærebokas innledende kapittel.

13/03/2017 by Advokat Nicolay Skarning (H) Når må tariffavtalen vike for menneskerettighetene, EØS-avtalen eller annen norsk lov? JUS251-2-B Arbeidsrett 2. Kursrapport høsten 2010 Det juridiske fakultet • Strukturen på kursopplegget Arbeidsrett 2 bygger på Arbeidsrett 1. Arbeidsrett 2 er ment som en utdyping av arbeidsrettsfaget, særlig i forhold til kollektiv arbeidsrett og internasjonal arbeidsrett, og tar i tillegg for seg enkelte særproblemstillinger. Arbeidslivets spilleregler er en grundig fremstilling av arbeidsrettslige problemstillinger, både individuell og kollektiv arbeidsrett, skrevet i en oversiktlig og tilgjengelig form. Boken er et praktisk hjelpemiddel for alle som arbeider med arbeidsrett, både arbeidsgivere, HR-ansvarlige, tillitsvalgte og advokater.
Kritisk diskursanalyse fairclough

100 % overlapp med JUS301 Arbeidsrett, JUR103 Arbeidslivets rett, BRV360_1 Arbeidsrett og JUS251-1-A Arbeidslivets rett. Ved kombinasjoner av disse emnene, vil det/de siste man tar, ikke gi uttelling i studiepoeng. Pensum i arbeidsrett – JUS5511/JUS1511 Arbeidsrett er et populært fag for studenter ved Det juridiske fakultet og andre studieretninger ved UiO, samt enkeltemnestudenter som allerede er ute i arbeidslivet.

Bistand til undervisningsplanlegging, sensur, pensum, undervisningsressurser. Var med som kursleder for kurs i arbeidsrett og ferieloven.
Nya regler underhållsstöd 2021

privat hjemmehjelp bergen
kvinnlig stridspilot
hotell lappland pistvakt
bodenholm catena media
rakna ut dragvikt
antiviral behandling cmv
offertmall med rot avdrag gratis

I boken Kollektiv arbeidsrett - en innføring gir forfatter Tron Løkken Sundet en oversikt over rettsreglene om tariffavtalen, om kollektiv medvirkning og om løsning av retts- og interessetvister Kollektiv arbeidsrett by Sundet, Tron Løkken. 9788202574307.

Litt stoff fins i lærebokas innledende kapittel. Vi tilbyr kurs i kollektiv arbeidsrett som nettkurs. Kollektiv arbeidsrett gir deg kunnskap og forståelse om de rettsregler som omhandler arbeidslivets organisasjoner når det gjelder inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler. Innhold: Formålet med Kollektiv arbeidsrett er at du skal bli kjent med grunntrekkene i den kollektive arbeidsretten. Innenfor kollektiv arbeidsrett skal studenten ha god forståelse av tariffavtalen som reguleringsinstrument, god kjennskap til tariffavtalesystemet og det tariffrettslige tvisteløsningssystemet, særlig arbeidstvistloven. Rettigheter og plikter i det enkelte arbeidsforhold blir dels bestemt av den individuelle arbeidsavtalen, dels av de kollektive avtaler (tariffavtaler) som måtte få anvendelse.