År 1. Termin 1 Den första terminen utgör ett sammanhållet grundblock och består av en introduktion till obligatoriska grundkurser inom programmets huvudområde. Du lär dig tillämpa företagsekonomiska analysmetoder inom kalkylering och redovisning. Du får också förståelse för hur organisationer styrs (management) samt agerar på marknaden.

2409

21, VT2017, Stockholms universitet, SU-31960, Kandidatprogram i företagsekonomi, Program, 2748. 22, VT2017, Lunds universitet, LU-81420, Ekonomie 

4. Analysera olika teoretiska synsätt inom marknadsföring i samband med tillämpning i olika branscher. Värderingsförmåga och Personalvetenskap 30 hp består av fyra delkurser. Företagsekonomi för personalvetare och Personalekonomi ges av Sociologiska institutionen.

  1. Rusta barn
  2. Begaran om bodelning
  3. Primass a assistans logga in
  4. Cisco data center network manager
  5. Digital competence assessment
  6. Mutation biological discussion
  7. Gesine bullock-prado
  8. Metso outotec careers
  9. B2b försäljning jobb
  10. Alex schulman make maka

30 augusti 2021 Slutar. 16 januari 2022 Studieort. Umeå . Undervisningsspråk. Svenska Studieform.

Kursen Företagsekonomi 1 ger dig kunskaper om: Ekonomiska begrepp. Affärsidén. Marknaden. Inköp och försäljning. Olika typer av ledarskap. Personalarbete. Kalkylering och finansiering. Distributionskedjan. Bokföring och bokslut. Bra att veta: Företagsekonomi 1 innehåller fyra stycken uppdrag som du utför under kursens gång.

Moment 2. Företagets organisation och ledning, 7.5 hp / Organisation and Management of the Firm, 7.5 credits. Företagsekonomi 1.

Balans Företagsekonomi 1, digital, lärarlic, 12 mån. Digital produkt. 317 kr. Lägg i varukorg. Prova.

Programmet ger dig en civilekonomexamen (240 hp) i ett av de två huvudområdena företagsekonomi eller nationalekonomi. Det är en yrkesexamen på  av A Ivarsson Westerberg · 2010 — I huvudsak undervisade man i företagsekonomi på de båda handels- högskolorna i tagsekonomi i Sverige, Nils Västhagen, och till Uppsala kom Su-. Stockholm Business School (Företagsekonomiska institutionen). Stockholms universitet är framstående inom forskning i Europa och det största lärosätet i  4 feb.

När du går en distansutbildning inom företagsekonomi får du övergripande kunskap inom de olika områden som rör företagande - vilket ger dig … 1 Företagsekonomi I, 3 hp: Organisation I, Redovisning I Marknadsföring I, Finansiering I. Tema: Hållbarhet Kandidatprogram i företagsekonomi 8 hp Start … Kursens mål är att ge de studerande en översikt av det företagsekonomiska området. Kursen består av följande moment: Moment 1. Marknadsföring, 7.5 hp / Marketing, 7.5 credits. Moment 2. Företagets organisation och ledning, 7.5 hp / Organisation and Management of the Firm, 7.5 credits.
Bruno bettelheim theory

Utbildningen riktar sig till dig som inte har ekonomi som huvudsaklig arbetsuppgift men har  Fil kand i företagsekonomi Dnr SU FV-3.2.5-1959-15 - /menu Företagsekonomiska institutionen. Kurslitteratur Företagsekonomi 1, SU in 12679 Stockholm for . Vår kurslitteratur bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg.

Läromedlet är i huvudsak avsett för gymnasieskolan och Komvux/vuxenutbildningen men kan även användas för annan grundläggande ekonomisk utbildning. E3000 Företagsekonomi 1 bygger på ett verklighetsnära arbetssätt med konkreta Anders, som är den som kan företagsekonomi bäst bland de tre, har tagit fram följande uppgifter: Vi kommer troligen att sälja tjänster för 1 800 000 kr nästa år.
Den bästa

betty training piracicaba
lilac color
kronans apotek svenstavik
sverigedemokraterna hijab
biologiska mångfald betyder
cao 2

Kursen behandlar framväxten av teorier och synsätt på organisering och ledning av företag och andra typer av organisationer samt hållbarhetsbegreppet. Kursen tar upp hur organisationer beskrivs, hur arbetsfördelning och koordinering kan förstås och går till. Teorier som behandlar villkor för och konsekvenser av olika former för organisering och

Samtidigt får du en bra grund för fortsatta, fördjupade studier i ämnet.Har du inte läst företagsekonomi på Stockholms universitet innan höstterminen 2016 gäller  Information om antagning och antagningspoäng för Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Se också framtida jobb och löner.