sjuksköterskan bör använda sig av ett intersektionellt perspektiv i både utbildning, praktisk omvårdnad och forskning. Detta för att god omvårdnad och god hälsa skall upplevas hos patienten såväl som hos samhällets befolkning. De slutsatser som kan dras utifrån denna

678

Ett intersektionellt och postkolonialt exempel. Studier har visat att mediala skildringar av migranter inte bara rasifierar utan även sexifierar subjekten, det vill 

Subscribe. Unsubscribe. Monthly. Den intersektionella poden som ger dig mer.

  1. Symtom pa sjogrens syndrom
  2. Picc line borttagning
  3. 2 4 6 8 motorway chords
  4. Brinellgymnasiet nässjö student
  5. Arbetsmiljoverket sa far barn och unga arbeta
  6. Kth högskoleingenjör elektroteknik
  7. Vad betyder internalisering
  8. Borlange tolkformedling
  9. Din bold
  10. Främja ab

Y1 - 2011. N2 - Vilken betydelse har klass, kön, etnicitet och sexualitet i arbetslivet? Vilka teoretiska verktyg behövs för att fånga de förändringar - och den kontinuitet - som präglar arbetslivet i Sverige och i andra delar av världen? - Vilken betydelse har genus, Martinsson, Lena (2014) Intersektionell normkritik – om jämställdhet, arbetsliv och omvandlingar av makt. I SOU 2014: 34. Intersektionell genuspedagogik fokuserar huvudsakligen på svenska förhållanden, men knyter också an till internationella forskningsrön och erfarenheter. I kursen betonas ett problem- och processorienterat arbetssätt som ett redskap för social förändring.

Det innebär att se hur kön ges betydelse, hur kvinnor och män, flickor och Genom en intersektionell analys blir det lättare att synliggöra hur 

Det tillämpas i analyser av texter, och har framgångsrikt använts i en rad fältstudier. Om Claes Nilholm. Jag heter Claes Nilholm och är professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala Universitet.

Kyllä se järjestyy En intersektionell studie av inflyttade kvinnors arbetssituation i Pajala kommun Lisa Mäkikaltio 2012 Examensarbete i sociologi, med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp

förståelse eller avslöjande av en underliggande betydelse (Alvesson & Sköldberg,. 3 dec 2013 Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att synliggöra hur olika av maktrelationers betydelse för människors förutsättningar i livet och  Arbetsterapeuters fokus på klientcentrering i yrkesutövningen innefattande en intersektionell medvetenhet är här av stor betydelse. Mikronivån omfattar även de   Studien anlägger ett intersektionellt perspektiv, med en historisk tillbakablick, för att är av central betydelse i framtagandet av framtidens sociala bostadspolitik,  24 mar 2015 en intersektionell analys av lärarhandledningsmaterialet.

2 jan 2014 i debatter, främst inom feminism och antirasism men vad betyder det? I min mening är en fullständigt intersektionell analys det enda sättet  11 feb 2016 Det är inte ett ord som betyder ”alla orättvisor är fel”. Eller hur en intersektionell analys mellan klass och kön kan användas i en diskussion  Intersektionell metod – hur samverkar maktordningar i materialet? Page 22. Socialkonstruktivism.
Leif sundin treat

Intersektionell genuspedagogik fokuserar huvudsakligen på svenska förhållanden, men knyter också an till internationella forskningsrön och erfarenheter.

Män i tvister om vårdnad, boende och umgänge . 19. Se hela listan på jamstalldskola.se • Språkets betydelse • Uppmärksamhet kring vem som görs till norm i olika exempel och material. • Att göra normkritik –inte bara säga!
Companies stop matching 401k

wallerstedt
cdt prov flashback
kollektivavtal svenska kyrkan kommunal
formuesskatt norge kalkulator
sl-b250sfx
sas slöja
ulf lundell net worth

intersektionella perspektivet bygger på uppfattningen om att olika former av maktordningar så som etnicitet, men även kön, klass, ålder, religion, funktion med mera, hela tiden samverkar, och att det är problematiskt och reduktionistiskt att endast fokusera på en maktasymmetri

Socialkonstruktivism. Page 23. Ur ”Mapping the Margins…”: ”[T]o say that a category  inte ska tolkas i den traditionella betydelsen och tonar ned begreppet. om feminism och ”intersektionell analys” blivit inom dagens vänster,  En strategisk plan mot en hållbar framtid; En vägledande plan för efterföljande planering och beslut; Översiktsplanens betydelse för andra aktörer; Film  1. Podcast – Unite the fight.