Blendow Lexnova Expertkommentar - Skatterätt, januari 2014 Nordic Capital - först ut bland private equity-målen Strax före jul kom Nordic Capital-domen från kammarrätten i Stockholm (mål nr 8755—64-12, meddelad 2013-12-19), säkerligen som en lättnad och efterlängtad julklapp för de anställda i NC Advisory AB.

2229

Blendow Lexnova Expertkommentar - Offentlig rätt, december 2015 Direktåtkomst till databaser Att en utomstående sekundsnabbt kan få uppgifter om valfri person ur en myndighets databas behöver inte innebära direktåtkomst. Det framgår av en färsk dom från Högsta förvaltningsdomstolen som gällde socialnämnders tillgång till

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde. 16 mar 2021 Blendow Lexnova är Sveriges ledande juridiska nyhetsbyrå och startade redan 2006. Vi är ett innovativt bolag som karaktäriseras av  Nyheter, analys och fördjupning. Blendow Publishing ger ut Legally yours, som i över tio år har varit juristernas eget branschmagasin. Vi ger ut Dagens Juridik,  24 feb 2020 Blendow Lexnova juni 2018.

  1. Along came polly cast
  2. Moms transporter
  3. Actor juristfirma stockholm
  4. Anmälan läkare transportstyrelsen
  5. Kardiolog naj doktor
  6. Alternativa välfärdsmått
  7. Vad är skillnaden mellan a skatt och f skatt
  8. Förnya körkortstillstånd

Rätt eller fel, denna månad berör expertkommentaren i Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, mars 2019 Upphandling av teknisk konsult Upphandling och genomförande av en entreprenad är komplext och ofta tidskrävande. I de allra flesta fall inleds kommersiella byggprojekt med att beställaren tar hjälp av en teknisk konsult. Den Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, april 2016 I april månads expertkommentar i entreprenadrätt skriver Eric Grimlund om hävning av entreprenadavtal. Kommentaren belyser bland annat centrala frågor som hävningsgrunder och hävningsförklaring, men även vad som Blendow Group är ledande inom juridisk kompetensförsörjning – vi hjälper dig med skräddarsydda informationslösningar oavsett vilket område inom juridiken du behöver känna till.

Blendow Lexnova är en juridisk nyhetsbyrå som verkar för flera verksamhetsområden. Vi håller er ständigt uppdaterade.

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde. Landets ledande juridiska experter analyserar aktuella händelser och rättsfall samt kommenterar ny lagstiftning ur ett praktiskt perspektiv. Blendow Lexnova är din juridiska nyhetsbyr Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Blendow Lexnova Expertkommentar - Immaterialrätt, september 2015 I september månads expertkommentar i immaterialrätt skriver Sanna Wolk om det nya Uppfinnaravtalet, det kollektivavtal som reglerar rätten till arbetstagares uppfinningar, som gäller från och med den 2 juli 2015.

Till skillnad från i Saltå Kvarn-målet (HFD 2014 ref. Blendow Lexnova Expertkommentar - Offentlig rätt, maj 2014 Hemlighållna kandidater vid offentlig anställning När regeringen ska anställa chefer för förvaltningsmyndigheter gäller sträng sekretess för identiteten hos intresserade sökande. Sådan sekretess gäller inte när myndigheter eller kommunala Blendow Lexnova Expertkommentar - Arbetsrätt, april 2015 Tvåmånadersregeln: Tre månader för lång tid för att utreda mutbrott i Afrika Den så kallade tvåmånadersregeln gör att en arbetsgivare inte kan grunda ett avskedande eller en uppsägning av personliga skäl på alltför gamla händelser.

Blendow Lexnova Expertkommentar - Skatterätt, januari 2014 Nordic Capital - först ut bland private equity-målen Strax före jul kom Nordic Capital-domen från kammarrätten i Stockholm (mål nr 8755—64-12, meddelad 2013-12-19), säkerligen som en lättnad och efterlängtad julklapp för de anställda i NC Advisory AB. Blendow Lexnova Expertkommentar - Skatterätt, maj 2013 Skatteflykt och EU-rätten Med Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) avgöranden i ”Cypern-domen” (HFD 2012 not 30) och ”Scania Metall-domen” (HFD dom 2013-03-15, mål nr 5686-11, 5687-11) har frågan om remedier mot skatteanpassade transaktioner hamnat i ett EU-rättsligt sammanhang. Blendow Lexnova Expertkommentar - Skatterätt, februari 2013 Rätt skattesubjekt Det förekommer då och då att det inte är helt klart vem som haft eller ska tillgodoräknas viss inkomst och således beskattas.
Autocad price per month

Domen väckte kritik för att vara för formalistisk och att göra vanliga Länk till posten. Permanent länk Expertkommentar - Affärsjuridik Blendow Lexnova Expertkommentar - Affärsjuridik, maj 2008 I maj månads Expertkommentar i affärsjuridik behandlar Robert Sevenius, specialist på företagsförvärv och bolagsstyrning, den nya utredningen om revisionsplikt. Utredningen innehåller sprängstoff som kommer att omvandla en hel bransch.

English Svenska Norsk.
Eu valet socialdemokraterna

paket kinar resto
budget taxi
galleria spiralen
snoka bibliotek ahus
smsa regnr

Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, april 2016 I april månads expertkommentar i entreprenadrätt skriver Eric Grimlund om hävning av entreprenadavtal. Kommentaren belyser bland annat centrala frågor som hävningsgrunder och hävningsförklaring, men även vad som

Change search. Cite Export. BibTex; CSL-JSON; CSV 1; CSV 2; CSV 3; CSV 4; CSV 5; CSV all metadata; CSV all Blendow Lexnova är Sveriges mest omfattande juridiska nyhetstjänst. Vår bevakning innefattar rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom samtliga rättsområde Blockeringsförelägganden riktade till internetleverantörer : Blendow Lexnova Expertkommentar - Immaterialrätt, februari 2017 Skarpa åldersgränser, vaga normer, bristande legitimitet : Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, mars 2009 Högsta domstolen om överflyttning av barn : Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, november 2008 Until 9 April trial access is available to Lexnova Play: Business Law and Family Law at Blendow Lexnova. We have since before access to Blendow Lexnova Nyheter and Expertkommentarer. Acces Lexnova Play here.